ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เทศบาลตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ โทรศัพท์ : 044-666132 Email : 6312102@dla.go.th "พบการทุจริต แอบอ้าง เรียกรับเงินในการสอบแข่งขันเป็นข้าราชการ/พนักงานท้องถิ่น โทร.02-2241-9014 หรือ 02-241-9000 ต่อ 1264 หรือ 081-174-3785 (ศูนย์ดำรงธรรมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) "ได้คนเก่ง คนดี ร่วมสร้างสรรค์พัฒนาท้องถิ่นไทย" 

 
 
ประกาศรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี ๒๕๖๓

      
ประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุ

      
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

      
ประกาศเทศบาลตำบลปราสาท เรื่อง ขาดทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

     
ประกาศเทศบาลตำบลปราสาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกหนองปรือ บ้านตลาด หมู่ที่ 8 ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

     
ประกาศเทศบาลตำบลปราสาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกหนองปรือ บ้านตลาด หมู่ที่ 8 ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

     
ประกาศเทศบาลตำบลปราสาท เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

     
ประกาศเทศบาลตำบลปราสาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบ้านนายทรงยศถึงบ้านนายทราย บ้านตะโกตาเนตร หมู่ที่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

     
ประกาศเทศบาลตำบลปราสาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สามแยกบ้านตาพรม ถึงบ้านนายพรมวัน บ้านหนองละเบิก หมู่ที่ 14 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

     
12 3 4
 
 
 
 
 
 
 
การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  ประจำปี 2563
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ศูนย์โควิด -19จังหวัดบุรีรัมย์
จังหวัดบุรีรัมย์
บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด
เข้าสู่ระบบ
คลังข่าวมหาดไทย
เออีซี
สมาคมสันนิบาล
โอทอป
จัดซื้อจัดจ้าง
สสส
ไทยรัฐ
การท่องเที่ยว
สมาคมพนักงานเทศบาล
กระทรวงมหาดไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
กรมพัฒนาชุมชน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ประชาชนจิตอาสา
กพ
กรมอุตุ
กรมการค้าภายใน
สายด่วน111
เดลินิวส์